ICUDDR-Logo click for home.

Thailand International Technology Transfer Center Logo

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (ประเทศไทย ITTC) ตั้งอยู่ในภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

จากงานก่อนหน้านี้ของเราในฐานะศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดยาเสพติดเอชไอวีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-HATTC) ตั้งแต่ปี 2559 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ผ่าน UCLA ได้รับเงินทุน SAMHSA/PEPFAR ด้วยการพัฒนา SEA-HATTC มช. จึงกลายเป็นส่วนหนึ่ง ของเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา (ATTC) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการรักษาผู้ติดยาเสพติดรวมทั้งเสริมสร้างระบบสุขภาพในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีมงาน ITTC ของประเทศไทยพร้อมที่จะสานต่อบทบาทในฐานะหนึ่งในผู้นำการประสานงานและเทคโนโลยีของประเทศไทย ศูนย์โอนเพื่อลดความต้องการยา

ITTC ประเทศไทยทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรมหาวิทยาลัยของเรา องค์กรผู้เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาสาขาวิทยาศาสตร์การเสพติดและเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ - แพทย์ ที่ปรึกษา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล เภสัชกร และผู้กำหนดนโยบายทั่วทั้ง ประเทศในการป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

Thailand International Technology Transfer Center Logo

Ṣ̄ūny̒ t̄h̀āythxd thekhnoloyī rah̄ẁāng pratheṣ̄ h̄æ̀ng pratheṣ̄thịy (pratheṣ̄thịy ITTC) tậng xyū̀ nı p̣hākh wichā wechṣ̄ās̄tr̒ khrxbkhrạw khṇa phæthyṣ̄ās̄tr̒ mh̄āwithyālạy cheīyngh̄ım̀ pratheṣ̄thịy

cāk ngān k̀xn h̄n̂ā nī̂ k̄hxng reā nı ṭ̄hāna ṣ̄ūny̒ t̄h̀āythxd thekhnoloyī kār tid yā s̄eph tid xe ch xị wī nı xecheīy tawạnxxk c̄heīyng tı̂ (SEA-HATTC) tậngtæ̀ pī 2559 thī̀ mh̄āwithyālạy cheīyngh̄ım̀ (mch.) P̄h̀ān UCLA dị̂ rạb ngein thun SAMHSA/PEPFAR d̂wy kār phạtʹhnā SEA-HATTC mch. Cụng klāy pĕn s̄̀wn h̄nụ̀ng k̄hxng kherụ̄x k̄h̀āy ṣ̄ūny̒ t̄h̀āythxd thekhnoloyī kār tid yā s̄eph tid k̄hxng s̄h̄rạṭ̄hxmerikā (ATTC) pheụ̄̀x s̄r̂āng k̄hīd khwām s̄āmārt̄h nı kār rạks̄ʹā p̄hū̂ tid yā s̄eph tid rwm thậng s̄erim s̄r̂āng rabb s̄uk̄hp̣hāph nı pratheṣ̄thịy læa thạ̀w p̣hūmip̣hākh xecheīy tawạnxxk c̄heīyng tı̂ thīm ngān ITTC k̄hxng pratheṣ̄thịy phr̂xm thī̀ ca s̄ān t̀x bthbāth nı ṭ̄hāna h̄nụ̀ng nı p̄hū̂nả kār pras̄ān ngān læa thekhnoloyī k̄hxng pratheṣ̄thịy ṣ̄ūny̒ xon pheụ̄̀x ld khwām t̂xngkār yā

ITTC pratheṣ̄thịy thảngān xỳāng kıl̂ chid kạb phạnṭhmitr mh̄āwithyālạy k̄hxng reā xngkh̒kr p̄hū̂cheī̀ywchāỵ nı pratheṣ̄ læa t̀āng pratheṣ̄ pheụ̄̀x phạtʹhnā s̄āk̄hā withyāṣ̄ās̄tr̒ kār s̄eph tid læa pheụ̄̀x prạbprung k̄hīd khwām s̄āmārt̄h k̄hxng p̄hū̂cheī̀ywchāỵ d̂ān s̄uk̄hp̣hāph - phæthy̒ thī̀ prụks̄ʹā nạk citwithyā nạk s̄ạngkhms̄ngkherāah̄̒ phyābāl p̣hes̄ạchkr læa p̄hū̂ kảh̄nd nyobāy thạ̀w thậng pratheṣ̄ nı kār p̂xngkạn læa bảbạd kār tid yā s̄eph tid

Thailand International Technology Transfer Center Logo

The Thailand International Technology Transfer Center (Thailand ITTC) is housed in the Department of Family Medicine of Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Thailand.

Based on our previous work as the Southeast Asia HIV Addiction Technology Transfer Center (SEA-HATTC) since 2016 that Chiang Mai University (CMU), through UCLA, received SAMHSA/PEPFAR funding. Through the development of the SEA-HATTC, CMU became part of the US Addiction Technology Transfer Center (ATTC) Network to building capacity in addiction treatment as well as strengthening health system within Thailand and across the Southeast Asia region. The Thailand ITTC team is primed to continue its role as one of Thailand leading coordinating and technology transfer center for drug demand reduction.

The Thailand ITTC works closely with our university partners, domestic and international organizations of experts to develop field of addiction science and to improve the capacity of healthcare professionals - physicians, counsellors, psychologists, social workers, nurses, and pharmacists and policy-makers across the country in addiction prevention and treatment.

The Thailand ITTC aims to:

  • Develop physician workforce for leading substance use treatment and care at the primary care level nationwide.
  • Host a fellowship program on ‘Addiction Family Medicine’ to facilitate expansion of physician workforce development on substance use treatment and care.
  • Use the ECHO model to expand the reach of our capacity building efforts to enhance the SUD/MH/HIV/Recovery education of the local networks.
  • Evaluate the state of drug demand reduction services
  • Support to mission of the ITTC Network by heightening the awareness, knowledge, and skills of the addiction workforce as well as accelerating the adoption and implementation of evidence-based addiction treatment and recovery-oriented practices and services.
Thailand ITTC also collaborates and participates with other national and international groups that support drug demand reduction.

 

 

CONTACT US


Director
Apinun Aramrattana, M.D., Ph.D.
Director of the Substance Abuse Academic Foundation, Chiang Mai, Thailand Members of the UNAIDS-UNODC Asia-Pacific Expert Advisory Group on compulsory facilities for people who use drugs
apinun.aramrat@gmail.com

Evaluator
Wichuda Jiraporncharoen, M.D.
Associate Professor Lecturer at the Department of Family Medicine Faculty of Medicine
wichuda.j@cmu.ac.th

Coordinator
Chaisiri Angkurawaranon, M.D., Ph.D.
Assistant Professor Head of the Global Health Research Center
Department of Family Medicine Faculty of Medicine
chaisiri.a@cmu.ac.th

Coordinator
Jairat Gina Jaturapataraporn
Guest Lecturer at the Department of Marketing Faculty of Business Administration
jairat@gmail.com

 

Department of Family Medicine, Faculty of Medicine
Chiang Mai University

110 Intawaroros Road, Sri Phum, Muang
Chiang Mai 50200
THAILAND

 

+6653-936362
Website
LinkedIn

COUNTRY / REGION SERVED

Thailand map outline

Thailand

CONTACT THIS ITTC